3050

30503050 is het actieplan van het gemeentebestuur om samen met de inwoners de verkeersleefbaarheid te verbeteren in de woonwijken. Onder deze naam zullen we de komende jaren wijk per wijk in onze gemeente opdelen in gebieden van 30 en 50 km/u en de parkeerregimes evalueren. Systematisch zullen we inwoners wijk per wijk uitnodigen om samen met ons de pijnpunten te bekijken en concreet aan te pakken.

Meer info kan je verder bekomen bij de verkeersdeskundigen, mail naar verkeer@stabroek.be

Nieuwe verkeersprojecten in de wijken

Participatie verkeersprojecten gaat van start

Veel mensen in onze gemeente zijn in de ban van lokale en bovenlokale verkeerssituaties. 

Momenteel is er een volledig actieplan in de maak om samen met de inwoners de verkeersleefbaarheid te verbeteren in onze woonwijken. Campagnetitel is ‘Stabroek 30/50’. Onder deze naam zullen we de komende jaren wijk per wijk in onze gemeente opdelen in gebieden van 30 en 50 km/u en de parkeerregimes evalueren. Systematisch zullen we inwoners wijk per wijk uitnodigen om samen met ons de pijnpunten te bekijken en concreet aan te pakken. De volledige planning en werkwijze wordt binnenkort geInformeerd.

De eerste wijk die aan de beurt was, was de wijk Putte-Stabroek. Dit was een logische keuze omdat de Veldstraat, Moretuslei en Jan Matstraat recent werden aangelegd. In 2020 werden de wijken Akker en Polder gestart in Hoevenen. In 2021 hopen we de wijk Witven te starten en de planning in de wijk Putte af te ronden.  Op het eind van 2021 zal nog een wijk opgestart worden, dewelke is nog niet geweten.

 

 

 

Indeling van de wijken

Mobiliteit
Gemeentehuis, dienst gemeentewerken
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België

Wijk Putte

Bewonersevaluatie

Aantal evaluatie uitnodigingen: 1302 (elke persoon vanaf 12 jaar en woonachting in de 13 straten van het binnengebied van de wijk). We ontvingen 465 evaluaties.

Ja + Ja, maar formulieren: 228 (+835 non-respons, totaal 1063 evaluaties voor behoud verkeersknip)

Nee, maar: 42 (wensen maatregelen, maar andere soort maatregelen)

Nee: 195 (afschaffen).

Ongeldig: 2

Zowel in de informatiebrief als op het evaluatieformulier werd zeer duidelijk vermeld dat je niet moest reageren als je akkoord ging met de proefopstelling. De non-respons wordt dus meegerekend als ja. We bekomen via voorwaarde een duidelijk beeld inzake de nee-stemmen.

Het bestuur oordeelde dat er meer dan voldoende draagkracht was om de proefopstelling definitief te maken.

 

Verkeersknip Plantinlaan/Veldstraat wordt definitief

Update 25/03/2021

Het bestuur besloot op 22 maart 2021 de verkeersknip te behouden, mits enkele aanpassingen. 

De huidige opstelling wordt permanent. De materiaalkeuze moet nog gebeuren. 
Volgende aanpassing worden doorgevoerd: 
-    Verbetering invoeren ter hoogte van het einde van de Lepelstraat om het vrachtverkeer en sluipverkeer te weren, dit in overleg met de gemeente Kapellen. 
-    Het weghalen van de paaltjes voor fietsers en kussens in de Plantinlaan.
-    Het verplaatsen van de knip op de trage weg in de Moretuslei om het juiste evenwicht te creëren.
-    Optimaliseren van handhaving.

Bewonersbrief werd op 24 maart 2021 verspreid in de betrokken straten.
 

Evaluaties afgerond

Op 27 februari werden de evaluaties over de verkeersknip in Plantinlaan/Veldstraat afgerond.

De werkgroep mobiliteit verwerkt momenteel de gegevens. 

Het college van burgemeester en schepenen zal beslissen over de verkeersknip op 15 maart 2021 en vervolgens communiceren met de wijk via een bewonersbericht in de straten die geëvalueerd hebben.

Evaluatie knip Plantinlaan/Veldstraat

De evaluatie zal in februari 2021 plaatsvinden. Binnenkort worden de formulieren verspreid in de wijk via de post. Iedereen vanaf 12 jaar mag mee-evalueren. Je zal schriftelijk of digitaal kunnen evalueren. 

Update verkeersproject 3050 wijk Putte-Stabroek

Lees verder over de stand van zaken. Deze info werd ook opgenomen in het gemeenteblad editie 3/2020.

Bewonersbericht proefopstelling 1/08/2020. Verspreid op 3 + 6/07/2020 in alle straten van de wijk.

Tevredenheidsenquête voor de mobiliteitsproject wijk Stabroek

Wijken de Polder en den Akker Hoevenen

Participatiemarkt voor de wijken Akker en Polder Hoevenen ging door op maandag 2 maart om 19u30 in het jeugdcentrum.

Er waren 60 belangstellende die deelnamen aan 4 groepsgesprekken. Alle info wordt nu verwerkt. Er wordt nog een terugkoppeling gepland met de bewoners van de wijk.

 

Wijk Witven

Online infomoment voorstel circulatieplan 20 april 2021

Om te garanderen dat het nieuwe circulatieplan op maat van de woonwijk is, hebben we doorheen het project reeds enkele keren beroep gedaan op de medewerking van de bewoners. Nu de plannen concreter worden, willen we deze een laatste keer aan jullie voorleggen. Daarvoor organiseren we op dinsdag 20 april om 19u30 een online infosessie waarop we de plannen en de achterliggende logica uit de doeken doen. Wij hopen zo veel mogelijk mensen (digitaal) te mogen verwelkomen, zodat de hele buurt op de hoogte is en nog eventuele laatste opmerkingen overgemaakt kunnen worden.
Inschrijven voor deze sessie kan via door in te schrijven via het formulier op  https://forms.office.com/r/QuVwyMb6nn 
We ronden deze inschrijvingen af op maandag 19 april om 12u00. Dezelfde dag zal u een link in uw mailbox ontvangen voor het digitaal participatiemoment op dinsdag.
 

Werkgroep Witven

De resultaten van het eerste participatiemoment wordt verder behandeld in kleinere werkgroepen.

Deelnemers aan het eerste participatiemoment konden zich hiervoor kandidaat stellen.

Een eerste werkgroepbijeenkomst is gepland op 11 maart 2021.

Wijk Witven Hoevenen

Het actieplan en de participatie van de wijkbewoners Witven is opgestart. Het proces wordt begeleid door het studiebureau Witteveen+Bos in opdracht van de gemeente zal deze firma een nieuw verkeersplan voor de wijk Witven maken. Het gaat om het gebied tussen de Hoge Weg, Molenstraat, Parijse Weg en Krekelberg. Door onder andere sluipverkeer en te hoge snelheden tegen te gaan, willen we aangenaam wonen en leven in de Witven-wijk verzekeren.

Verkeersvoorstellen via de InBeeld app afgesloten

De input was een groot succes! Bijna 500 reacties werden gegeven.

Bewoners van de wijk Witven konden input geven via digitaal platform InBeeld tot 8 februari! Nadien werden nog enkele e-mails overgemaakt. De gegevens zijn verwerkt en werden voorgesteld op de participatievergadering 23 februari 2021. Presentatie