Aanvraag van een stage

Op zoek naar een stageplaats? Ook bij jouw lokaal bestuur kan je terecht voor interessante stageplaatsen op de administratieve diensten, buitenschoolse kinderopvang, in het magazijn, etc.

Doelgroep

Studenten of personen in herintreding begeleiding.

Voorwaarden

Je bent student in het secundair, hoger of universitair onderwijs of in het volwassenenonderwijs en zoekt een onbezoldigde schoolstage.

Je bent iemand die, via een erkende instantie,  een onbezoldigde herintredingsstage wilt doen.

Procedure

Je dient je aanvraag voor een stage in bij de dienst personeelszaken van het lokaal bestuur via mail naar personeelsdienst@stabroek.be.

Je aanvraag dient het volgende te bevatten:

-        Reden stage.

-        Afdeling waar je een stage wilt volgen.

-        Periode en frequentie van de stage.

Contactgegevens van de instantie waarvoor je een stage wilt doen.

Nodig

Je dient je aanvraag te vervolledigen met een CV en/of documentatie van jouw onderwijs- of begeleidingsinstantie.

Contact

Personeelsdienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België