Advies- en beheersorganen

Lokale adviesraden

In de gemeente Stabroek zijn er verschillende adviesraden actief. Zij hebben inspraak in de beleidsbeslissingen en -plannen. De adviesraden zijn daarvoor formeel opgericht en erkend door de gemeenteraad. De adviesraden hebben geen beslissingsrecht in het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De raden zijn meestal samengesteld uit de lokale verenigingen en individuele geïnteresseerden. Soms is de samenstelling wettelijk geregeld. Elke raad wordt opgevolgd door een deskundige medewerker. Bij deze deskundige kan je steeds terecht voor meer informatie. Klik hieronder op de raden waarover je meer informatie wenst.

Cultuurraad

Sportraad

Jeugdraad

Senioren- en Welzijnsraad

Noord-Zuidraad

Milieuraad

Landbouwraad

Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning

Onderwijsraad

 

Beheerorganen

Beheerraad Openbare Bibliotheek

 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60