Afspraken

Telefonische afspraken zijn mogelijk voor:

- Burgers die een afspraak wensen te maken met de sociale dienst, nemen telefonisch contact met het onthaal, tel 03 317 18 80.

- Vreemdelingen maken steeds een afspraak met de dienst burgerzaken, tel 03 210 11 13 of 15.

- Burgers of verenigingen die wensen gehoord te worden door het college kunnen een afspraak maken op elke eerste maandag van de maand en dit vanaf 19u00. Neem voor een afspraak contact op met het gemeentesecretariaat, tel 03 210 11 90.