Bekendmaking beoordelingscriteria uitbreidingsrondes kinderopvang baby’s en peuters

  • 27 januari 2021

Om voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang te realiseren die voor iedereen toegankelijk is, maakt de Vlaamse Regering regelmatig bijkomende middelen vrij. Als dat het geval is lanceert Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) een oproep. In februari 2021 zal een nieuwe oproep gepubliceerd worden. In de meerjarenplanning 2020-2024 van Kind en Gezin zijn voor de gemeente Stabroek 8 nieuwe subsidieerbare plaatsen voorzien.
(Toekomstige) organisatoren van kinderopvang kunnen op de oproep van Kind en Gezin intekenen en een aanvraag indienen om de subsidie te krijgen. Kind en Gezin vraagt bij zo’n uitbreidingsronde ook aan het lokaal bestuur om een gemotiveerd advies te formuleren met een score per aanvraag binnen de gemeente. Hiervoor stelt het bestuur beoordelingscriteria op.
Je kan hier de beoordelingscriteria- en procedure downloaden.