Belastingreglement op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden

Deze belasting wordt geheven op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden. Als aanplakbord wordt beschouwd: elke constructie in eender welk materiaal, geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, met inbegrip van muren of gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen. Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht moet de bedekte totale oppervlakte als één bord worden beschouwd, ook indien er verschillende reclames op voorkomen. De belasting geldt ook voor borden geplaatst of aangebracht op verplaatsbare constructies, zoals aanhangwagens en trucks, geplaats langs de openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die over het recht beschikt het bord te gebruiken. Indien deze niet gekend is, zal de belasting worden aangerekend aan de eigenaar van het pand waarop het bord zicht bevindt.

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97