Belastingreglement op de afgifte van taxivergunningen en taxistandplaatsen

Deze belasting wordt geheven op de taxi’s waarvoor door het College van burgemeester en schepenen een exploitatievergunning of een vergunning voor de voertuigenverhuur met bestuurder werd afgeleverd. Er wordt eveneens een bijkomende belasting geheven indien deze vergunde voertuigen zijn uitgerust met radiotelefonie.

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97