Belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen.

Het gemeentebestuur heft een jaarlijkse belasting op leegstaande woningen en bedrijfsgebouwen. De belasting is verschuldigd zes maanden nadat het pand opgenomen is in het gemeentelijk leegstandsregister. Zolang de woning of het bedrijfsgebouw niet is geschrapt uit dit register blijft de belasting jaarlijks verschuldigd.

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97