Belastingreglement op de niet-afkoppeling van hemelwater

Deze belasting wordt gevestigd op het niet afkoppelen van hemelwater volgens de Vlaremwetgeving bij gebouwen en percelen gelegen in een straat waar de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel is gebeurd en afkoppeling verplicht is.

Contact

Gemeentewerken
Gemeentehuis
Dorpstraat 99
2940 Stabroek
België