Belastingreglement op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling en op niet-bebouwde gronden

Deze belasting wordt geheven op zowel de niet-bebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling als op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen of industrie volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust. Een voldoende uitgeruste weg bevat de nodige nutsleidingen. De belasting is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van het perceel. De belasting wordt geheven voor alle kavels of gronden die op 1 januari van het belastingsjaar nog niet bebouwd zijn, of waar de werken nog niet zijn begonnen. De belasting wordt enkel gevraagd voor kavels die gelegen zijn in een niet vervallen goedgekeurde verkaveling, d.w.z. dat er voor deze gronden reeds een algemene regeling inzake bouwen is afgeleverd, en gronden waarvoor de eigenaar enkel nog een bouwvergunning moet aanvragen.
In sommige gevallen kan men vrijstelling bekomen. Deze vrijstelling moet worden aangevraagd via de aangifte en gestaafd worden met de nodige documenten:

  1. formulier registratiekantoor
  2. formulier belastingkantoor

Deze documenten kunnen digitaal doorgestuurd worden naar de nodige instanties om ingevuld te worden:
1.    registratiekantoor te Antwerpen: rzsj.registratie.antwerpen2@minfin.fed.be
2.    belastingkantoor te Brasschaat: contr.db.brasschaat3@minfin.fed.be
 

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97