Belastingreglement op onafgewerkte constructies

Deze belasting wordt geheven op de nieuw gebouwde constructies en/of verbouwingswerken waarvoor een bouwtoelating werd afgeleverd en die op 1 januari van het belastingjaar gedurende meer dan twee jaar onafgewerkt zijn gebleven en niet integraal beschikbaar zijn of gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming zoals die uit het bouwdossier blijkt.

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97