Belastingreglement op tweede verblijven

Deze belasting wordt geheven op tweede verblijven, gelegen op het grondgebied van de gemeente. Tweede verblijven worden omschreven als elke privé woongelegenheid waar men kan verblijven of verblijft, maar waarvoor geen enkele persoon is ingeschreven in de bevolkingsregisters. Zowel landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes, als de met chalets gelijk te stellen caravans of andere woongelegenheden komen in aanmerking om belast te worden. Lokalen waarin een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, tenten en verplaatsbare caravans en woon- aanhangwagens worden niet als tweede verblijf beschouwd.

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97