Belastingreglement op verwaarloosde bedrijfsruimten

Deze belasting wordt gevestigd op verwaarloosde bedrijfsruimten die opgenomen zijn in het gemeentelijk verwaarlozingregister. Het verwaarlozingregister wordt opgemaakt en bijgehouden conform het leegstandsregister, zoals bepaald in artikel 2.2.6 van het decreet grond- en pandenbeleid. De belasting voor een verwaarloosde bedrijfsruimte is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de bedrijfsruimte is opgenomen in het gemeentelijk verwaarlozingregister.

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97