Belastingreglement op verwaarlozing van woningen en gebouwen.

Het gemeentebestuur heft een jaarlijkse belasting op verwaarloosde woningen, bedrijfsgebouwen en terreinen. De belasting is verschuldigd zes maanden nadat het pand opgenomen is in het gemeentelijk verwaarlozingsregister. Zolang de woning, het gebouw of het terrein niet is geschrapt uit dit register blijft de belasting jaarlijks verschuldigd.

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97