Aanverwante overheden

Bekendmakingen van aanverwante overheden of diensten

 

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 23/12/2020

De politieverordening van de gouverneur met betrekking tot vuurwerk terugvinden. Deze verordening bepaalt onder meer dat het zichtbaar particulier bezit, het vervoer, uitstallen en voorbereidende handelingen voor het ontsteken, knallen of oplaten ervan verboden is (met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk).

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 18/12/2020

Intrekking captatieverbod van de gouverneur.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 15/12/2020

De politieverordening van de gouverneur van 15 december 2020 betreffende het verbod op het zingen ter gelegenheid van Nieuwjaar en Driekoningen en het overbrengen van wensen en/of het aanbieden en in ontvangst nemen van traktaties ter gelegenheid daarvan.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 02/12/2020

De politieverordening van de gouverneur van 1 december 2020 waarmee de politieverordening van 9 november 2020 met betrekking tot het verbod op kerstmarkten en evenementen wordt opgeheven. 
De politieverordening van de gouverneur van 1 december 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 (verplichting mondneusmasker) op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 18/11/2020

Door de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in het grootste deel van de onbevaarbare waterlopen in onze provincie gestegen tot boven het vooropgestelde ecologische drempelpeil. Voor enkele kleinere, ecologisch kwetsbare beken is het waterpeil nog niet voldoende hersteld van de droge zomerperiode. Daarom wordt het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie aangepast. Het politiebesluit van 12 augustus 2020 wordt opgeheven.  

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 15/10/2020

Naar aanleiding van zichtbare afname van blauwalggroei op de kanalen in onze provincie werden er verschillende stalen genomen door De Vlaamse Waterweg. Het microscopisch onderzoek van de stalen toont aan dat het microcystine gehalte (blauwalgen) laag genoeg is waardoor het niet langer noodzakelijk is om het geldende verbod, om in de drijflaag van blauwalgen en de omgeving ervan water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor het drenken van vee in de provincie Antwerpen, te behouden. Om deze reden wordt het besluit van de gouverneur van 5 september 2020 opgeheven. De gouverneur vaardigde hiervoor een nieuw politiebesluit dd. 15 oktober 2020 uit.

Bekendmaking Gouverneur provincie Antwerpen

Gepubliceerd 9/10/2020

Het nieuwe politiebesluit van de gouverneur in verband met seizoenarbeid in de provincie Antwerpen is van kracht. Het vorige politiebesluit van de gouverneur betreffende seizoenarbeiders, genomen op 26 augustus 2020, wordt opgeheven.

Bekendmaking coördinatiecommissie van de Vlaamse overheid

Gepubliceerd 16/09/2020

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Bekendmaking Agentschap Zorg en Gezondheid 

Gepubliceerd op 26/07/2019

In de Gentse kanaalzone werd een legionella-uitbraak vastgesteld met dodelijke slachtoffers. De besmettingsbron van deze uitbraak werd gelinkt aan een koeltoren in de buurt. Omwille van het potentieel legionellarisico van open koeltorensystemen wil het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de aandacht vestigen op de bestaande regelgeving om de risico’s van koeltorens voor de volksgezondheid te beheersen. Download de informatiebrief.

 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60