Meerjarenplanning

De meerjarenplanning bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. De strategische nota (ook wel strategisch beleidsplan genoemd) geeft aan welke initiatieven (=beleidsdoelstellingen) het bestuur de komende zes jaar wenst te nemen en wat ze wil realiseren. Het strategisch beleidsplan vormt dus de vertaling van het politieke programma dat het bestuur heeft opgesteld. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financieel evenwicht wordt gehandhaafd en wat de financiële consequenties zijn van de beleidsdoelstellingen in de strategische nota.

De meerjarenplanning 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2019. Om accuraat te kunnen blijven werken moeten er gedurende het jaar bijsturingen gebeuren aan dit meerjarenplan. Een eerste aanpassing meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2020.

Een tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 alsook de goedkeuring beginkrediet 2021 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 2020.

Contact

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80

Archief

Toelichting 2019

Toelichting budget 2019