Milieuvergunningen

Bekendmaking van openbare onderzoeken over aanvragen van een milieu/omgevingsvergunning en MER-procedures.

Momenteel geen bekendmakingen;

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België