Reglementen

Klachten

Burgers kunnen beslissingen van het lokaal bestuur laten vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Hiervoor moet men een schriftelijke klacht indien bij het toezicht op het lokaal bestuur.

Het is belangrijk dat je je klacht tijdig indient. Anders is je klacht onontvankelijk. Dat wat wil zeggen dat de toezichthoudende overheid je klacht niet in behandeling neemt omdat er geen toezichtmaatregel meer kan genomen worden.

Een overzicht van de termijnen.

 

Een klacht indienen kan op verschillende manieren:

1) Digitaal

Via een webformulier op de website van binnenlands bestuur

Via mail naar binnenland@vlaanderen.be

 

2) Papier

De schriftelijke klacht kan overgemaakt worden aan:

ABB, VAC Herman Teirlinck Brussel

Thurn & Taxis site, Havenlaan 88 bus 70

1000 Brussel

 

Meer info over de klachtenwerking van het bestuurlijk toezicht vind je op de website van het binnenlands bestuur.

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60