Retributiereglementen

Op deze pagina vind je alle retributiereglementen die van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Stabroek.

Wat is een retributie?

Een vergoeding voor een dienst die de overheid presteert ten voordele van de belastingsplichtige.

Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

Contact

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80