Bekendmaking ruimtelijke uitvoeringsplannen

RUP 6bis Ravenhof, voorlopig vastgesteld GR 26/04/2021

[openbaar onderzoek is lopend]

 

Openbaar onderzoek 10/05/2021 - 8/07/2021

Toelichtingsnota

Procesnota

Bestaande feitelijke toestand

Stedenbouwkundige voorschriften

Grafische plannen

Adviezen en verslagen

Bijlagen

 

Raadpleging start- en procesnota met participatiemoment over de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 1 Zonevreemde bedrijven

[raadpleging is afgelopen]

 

Op 8 februari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota over de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 1  Zonevreemde bedrijven goedgekeurd en het planproces formeel gestart. De herziening van het RUP 1 Zonevreemde bedrijven heeft tot doel om een onderzoek te doen naar de toekomstmogelijkheden van bedrijven die geconfronteerd worden met een problematiek rond zonevreemdheid en nood hebben aan een planinitiatief. Het betreft hierbij bedrijven die opgenomen zijn in het RUP van 2009, maar nood hebben aan een herziening, nieuwe zonevreemde bedrijven en bedrijven die door uitbreiding zonevreemd dreigen te worden.

Het gemeentebestuur wil graag de mening van de bevolking over de herziening van het RUP 1 Zoneveemde bedrijven dat in opmaak is. Van 22 februari 2021 t.e.m. 22 april 2021 loopt er een publieke raadpleging.

Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen opmerkingen indienen op de startnota. De start- en procesnota zijn ter inzage:
-    Op de website: www.stabroek.be/ruimtelijke-uitvoeringsplannen
-    In het gemeentehuis, de dienst urbanisatie, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek. Door de coronamaatregelen kan dit enkel op afspraak via urbanisatie@stabroek.be of 03/210.11.34.

Er wordt een digitaal publiek participatiemoment in de vorm van een webinar georganiseerd op 16 maart 2021 om 19uur. De startnota wordt toegelicht en u kan vragen stellen aan de opstellers van het plan. U dient zich in te schrijven om deel te nemen aan het participatiemoment vóór 11 maart 2021 via urbanisatie@stabroek.be.

Reacties op de startnota kunnen aangetekend per post verstuurd worden of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 45, 2940 Stabroek tijdens de openingsuren, of per mail toegestuurd aan urbanisatie@stabroek.be, uiterlijk t.e.m. 22 april 2021.

Downloads: startnota en procesnota

Procedure bekendmaking ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP's)

Het ontwerp van een gemeentelijke RUP ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek (60 dagen) ter inzage op de dienst urbanisatie tijdens de normale openingsuren.

Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen over een RUP moeten schriftelijk toekomen per aangetekend schrijven of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs, p/a gemeentehuis, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek.

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97