Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er zijn momenteel geen gemeentelijke RUP's in openbaar onderzoek.

 

Procedure bekendmaking ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP's)

Het ontwerp van een gemeentelijke RUP ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek (60 dagen) ter inzage op de dienst urbanisatie tijdens de normale openingsuren.

Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen over een RUP moeten schriftelijk toekomen per aangetekend schrijven of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs, p/a gemeentehuis, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek.

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97