Bestuursdocumenten

Coronakronieken lokaal bestuur Stabroek

Het coronavirus COVID-19 houdt ons sinds halverwege maart 2020 in de ban. We gingen thuis werken, bezoek aan de balie kan enkel nog op afspraak, we leerden Teams gebruiken, we wassen meer dan ooit onze handen en ontsmetten ze, we dragen ook in onze gebouwen een mondmasker enzovoort… Ook onze dienstverlening voelt corona, met sportaccommodaties en seniorenlokalen die gesloten werden, activiteiten en evenementen die werden afgelast, kinderopvang die gereorganiseerd moest worden, enzovoort. 

Wat in de coronakronieken wordt opgesomd is maar een kleine greep uit de vele zaken die door corona veranderden. Om deze veranderingen in kaart te brengen werd “De coronakronieken – Stabroek in lockdown” opgesteld. Het vertelt wat corona deed met onze organisatie, de werking en de dienstverlening, en wil zo een uniek tijdsdocument zijn van de periode van de lockdown, maart – juni 2020. Aan de titel is “deel 1” toegevoegd. De strijd tegen het virus is nog niet voorbij, wellicht komt er dus nog een vervolg. 


 

Beheersovereenkomst gemeente - OCMW (gemeenteraad)

Beheersovereenkomst gemeente - OCMW (raad voor maatschappelijk welzijn)

Deontologische code gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn

Huishoudelijk regelement gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België