College van burgemeester en schepenen - Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen wordt samengesteld uit de verkozen gemeenteraad. Het college stippelt het beleid uit en dient van rechtswege de beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren.

Het college vormt tevens het vast bureau, die de beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn uitvoert.

Het college vergadert elke maandag, uitgezonderd op wettelijke feestdagen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België