Gemeenteraad/Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is.
De raad stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen vast, keurt de gemeentelijke budgetten en rekeningen goed, voert belastingen in en houdt toezicht op de afhankelijke besturen, zoals de Politiezone Noord en de kerkraden.
De gemeenteraad is tevens de raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De gemeenteraad/raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit 25 raadsleden, waaronder de burgemeester en 5 schepenen. De algemeen directeur staat de gemeenteraad bij en maakt het verslag op.
De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten. Deze worden in de besloten zitting behandeld.
De gemeenteraad vergadert telkens op de 4e maandag van de maand om 20u00 in de raadzaal van het gemeentehuis, uitgezonderd de maand juli.

Aan de gemeenteraad Stabroek zijn ook 4 commissies verbonden. De zittingen zijn openbaar, onder dezelfde voorwaarden als deze van een gemeenteraad.

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België

Ga naar de agenda gemeenteraad

Ga naar de agenda's

Ga naar de agenda RMWZ

Ga naar de agenda's

Mededeling

De raadszittingen zullen tot nader bericht doorgaan in de raadzaal van het gemeentehuis zonder publiek (coronamaatregel).

Je kan de raden live volgen, ga naar de livestreaming

De videostreaming is tevens on-demand. Je kunt zelf, op ieder moment (zolang je internet hebt), een zitting uit het verleden beluisteren.

Zittingen 2021

 • 25 januari 2021
 • 22 februari 2021
 • 22 maart 2021
 • 26 april 2021
 • 31 mei 2021
 • 28 juni 2021
 • Geen zitting in juli
 • 30 augustus 2021
 • 27 september 2021
 • 25 oktober 2021
 • 22 november 2021 
 • 20 december 2021

Ga naar het overzicht


 

Ga naar de besluiten Gemeenteraad

Ga naar de besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Live uitzending gemeenteraad

Live uitzending van de gemeenteraad

Kies onder de navigatie 'Agenda' een zitting uit de kalender. 

De videostreaming is tevens on-demand. Je kunt zelf, op ieder moment (zolang je internet hebt, een zitting uit het verleden beluisteren.

Live uitzending Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Live uitzending van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Kies onder de navigatie 'Agenda' een zitting uit de kalender. 

De videostreaming is tevens on-demand. Je kunt zelf, op ieder moment (zolang je internet hebt, een zitting uit het verleden beluisteren.

Ga naar het verslag Gemeenteraad

Ga naar het verslag Raad voor Maatschappelijk Welzijn