Managementteam

Het managementteam (MAT) zorgt voor de nodige coördinatie en afstemming tussen de verschillende diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het MAT bewaakt de kwaliteit van de werking van de diensten en de interne communciatie. Het MAT vergadert wekelijks.

Het team staat onder leiding van de algemeen directeur en bestaat verder uit de financieel directeur, directeur persoonsgebonden dienstverlening, directeur grondgebonden dienstverlening en de directeur ondersteunende diensten. De burgemeester is van rechtswege gerechtigd om deel te nemen aan deze vergaderingen.

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België

Algemeen directeur

Sandra DenisSandra Denis

Financieel directeur

Wim Van HuffelenWim Van Huffelen

 

Burgemeester

Rik FransRik Frans

Directeur Grondgebonden dienstverlening

Peter Budts

Peter Budts

Directeur Persoonsgebonden dienstverlening

Kristien Echelpoels

Kristin Echelpoels

Directeur Ondersteunende diensten

Karen Van Looveren

Karen Van Looveren