Coronacrisis federale en lokale maatregelen

Vaccinatiedorp VacCovid Antwerpen

Voor vragen over de vaccinatiestrategie, de vaccins en COVID-19 kun je terecht op het informatiekanaal van de overheid. Op de website van het vaccinatiedorp vinden inwoners van de stad Antwerpen, Borsbeek, Schoten, Stabroek en Wommelgem alles over de verschillende stappen van de vaccinatie op Spoor Oost.

Lokale maatregelen Stabroek

Het college van burgemeester en schepenen nam reeds volgende maatregelen:

 1. Er werd toelating verleend Bob Roos Caremans van Ikim tot gebruik van de keramiek oven in het Ravenhof. De oven wordt bediend door één persoon. Brengen en afhalen van de werken die de leden thuis maken wordt georganiseerd via breng- en afhaalmomenten en met inachtneming van de coronamaatregelen. Samenscholingen zijn verboden. 
 2. Het vast bureau Stabroek sloot op 12 oktober 2020 een aanvullende samenwerkingsovereenkomst af tussen de Eerstelijnszone Noord Antwerpen en de stad Antwerpen, gemeente Schoten en gemeente Stabroek ter versterking bestrijdingCovid-19 pandemie.
 3. De gemeentelijke lokalen en sportinfrastructuur te sluiten met ingang van 1 november tot een nader te bepalen datum, met uitzondering voor de activiteiten voor kinderen t/m 12 jaar en mits hiervoor de voorwaarden van het MB en de sectorprotocollen worden nageleefd.
 4. De bibliotheken van Stabroek en Hoevenen zijn opnieuw geopend voor het publiek. Een mondmasker is verplicht.
 5. Het lokaal Molenhoek staat ter beschikking van vzw De Rotonde voor de organisatie van dagactiviteiten voor hun doelgroep, geldt tot er versoepelingen optreden. 
 6. Er wordt toestemming verleend aan volgende verenigingen voor de organisatie van indoor sportactiviteiten voor kinderen t/m 12 jaar. De groepen kinderen dienen zo beperkt mogelijk te worden gehouden. Zo mogelijk gaan de activiteiten outdoor door:
 • TC Stabroek
 • Turnkring Vrank en Vrij
 • Turnkring Edelweiss
 • Ookami Dojo
 • Jiu-jitsu Akijama
 • Judo Stabroek
 • You can dance
 • ACSS vzw
 • In Balance – fasciatherapie/yoga
 • Onze Passie
 • Basket Stabroek
 • Taekwondo
 1. Gezien de huidige federale maatregelen die samenscholingen beperken tot 4 personen kunnen bestuursvergaderingen van verenigingen momenteel niet fysiek georganiseerd worden.
 2. Toelating wordt verleend aan hondenschool KGA Loebas voor de organisatie van trainingen conform de federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De trainingen dienen door te gaan in de buitenlucht, maximum 4 personen mogen aanwezig zijn en de afstand van 1,5 meter dient te worden gerespecteerd.
 3. Uitbraken in buitenschoolse kinderopvang Sloebertjes en Rakkertjes. Telkens een uitbraak wordt vastgesteld wordt het veiligheidsprotocol van het agentschap Opgroeien en Kind en Gezin toegepast. We werden tot hiertoe al 3 maal geconfronteerd met een uitbraak. Na een quarantaine opent de locatie opnieuw voor het publiek.
   

COVID19 - 11 miljoen redenen om vol te houden!

banner covid

Respecteer de 6 gouden basisregels!

 • Het respecteren van de hygiëneregels.
 • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen.
 • Aandacht hebben voor kwetsbare personen.
 • Afstand houden (1,5m).
 • Nauwe contacten beperken.
 • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

Zet je in om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om de 6 basisregels na te leven!

Voor de geactualiseerde richtlijnen, raadpleeg de veelgestelde vragen

De basishygiënemaatregelen blijven gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Ben je ziek raadpleeg dan je huisarts. 

Alle geactualiseerde info is steeds beschikbaar op: www.info-coronavirus.be/nl.   

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
•    Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
•    Voor vragen over economie: 0800/120.33

Onderwijs: informatie voor ouders

Ga naar de website van het Vlaams onderwijs

Veel gestelde vragen door ouders

Economie

De corona pandemie heeft gevolgen voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.
In dit kader had de Ministerraad op 6 maart 2020 10 maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk :
1.    Tijdelijke werkloosheid door overmacht
2.    Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
3.    Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
4.    Betalingsplan btw
5.    Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
6.    Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
7.    Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
8.    Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
9.    Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
10.  Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Meer info op Vlaio en FOD Economie