Meerjarenplanning

De meerjarenplanning bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. De strategische nota (ook wel strategisch beleidsplan genoemd) geeft aan welke initiatieven (=beleidsdoelstellingen) het bestuur de komende zes jaar wenst te nemen en wat ze wil realiseren. Het strategisch beleidsplan vormt dus de vertaling van het politieke programma dat het bestuur heeft opgesteld. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financieel evenwicht wordt gehandhaafd en wat de financiële consequenties zijn van de beleidsdoelstellingen in de strategische nota.

De oorspronkelijk meerjarenplanning van het college van burgemeester en schepenen 2014-2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 december 2013.

In de loop van deze periode wordt de meerjarenplanning bijgestuurd. Er moet telkens minstens drie jaar vooruit gepland worden. Daarom loopt de meerjarenplanning opgemaakt in 2018 tot 2020.

In 2019 werd er geen aanpassing doorgevoerd in de meerjarenplanning. Er werd dan enkel een budget 2019 opgemaakt als overgangsjaar naar 2020.

Contact

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80
13:30-16:00
09:00-12:00
09:00-12:00
Gesloten
Gesloten
09:00-12:00
13:30-16:00
09:00-12:00
13 april gesloten