Premies en geschenken

Sociale toelagen

Jaarlijks kan er een toelage uitgereikt worden aan andersvalide inwoners en aan personen die met de noodzakelijke hulp van derden (mantelzorg) thuis kunnen verblijven. Er zijn ook andere vormen van financiële hulpverlening om personen in bepaalde moeilijke situaties bij te staan. Informatie en aanvragen bij de sociale dienst van het Sociaal Huis, Kerkstraat 35-37 te Hoevenen.

Geboorte- of adoptiegeschenk

Voor de geboorte of adoptie van een kind wordt een geschenk voorzien. Meer inlichtingen: dienst burgerlijke stand.

Huwelijksjubileum

De huwelijksjubilarissen 50-60-65-70 en langer krijgen een geschenk in de vorm van geschenkbonnen, die ze kunnen spenderen bij lokaal aangesloten winkels en handelaars. Het bedrag voor de gouden paren bedraagt 50 euro, voor alle andere huwelijksjubilarissen bedraagt dit 100 euro.

Indien men er prijs op stelt, kunnen de jubilarissen vanaf het 60-jarig huwelijksjubileum ontvangen worden op het gemeentehuis of komt een delegatie van het college op bezoek.

De huwelijksjubilarissen van 50 worden 1 maal per jaar in groep ontvangen (in principe op een zaterdag in oktober). Meer inlichtingen: dienst onthaal.

Geschenk 100-jarige

Een 100-jarige en ouder wordt in onze gemeente gevierd met een geschenk en bloemen.

Hij of zij kan ook ontvangen worden op het gemeentehuis of bezoek krijgen van een delegatie van het schepencollege. Meer inlichtingen: dienst onthaal.

Viering sportlaureaten

Ieder jaar worden de Stabroekse sportlaureaten gehuldigd. Hier worden de clubtrofee, de jeugdtrofee en de trofee sportlaureaat van het jaar toegekend. Meer inlichtingen: sportdienst.

Cultuurprijs

Iedere inwoner van de gemeente kan een persoon of vereniging voordragen. Meer inlichtingen: cultuurdienst.

Andere premies

Deze opsomming omvat niet alle premies. Zo zijn er nog verscheidene toelagen voor het verenigingsleven en energiepremies. Informeer ook bij de betrokken diensten naar het aanbod en de voorwaarden.

Contact

Onthaal
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 568 80 80
13:30 - 16:00
Gesloten
Feestdag
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
Warning 13 mei gesloten
Warning 24 mei gesloten