Stabroek Info

Het gemeentelijk informatiemagazine Stabroek Info valt 5 keer per jaar gratis in je brievenbus. Het magazine geeft achtergrondinformatie over alle gemeentelijke projecten. Ook de activiteitenkalender Uit in Stabroek vind je erin terug. 

Verantwoordelijke uitgever

College van burgemeester en schepenen
Dorpsstraat 99 – 2940 Stabroek

Redactiesecretariaat

Alle teksten worden binnen gebracht op het redactiesecretariaat.
Dit ter attentie van de informatieambtenaar.
Dorpsstraat 45, 2940 Stabroek

Wil je een iets delen met onze inwoners of zit je met een vraag over Stabroek Info? Contacteer de informatieambtenaar om de mogelijkheden na te gaan. Er worden geen betalende advertenties opgenomen in het infoblad.

Oplage

De oplage bedraagt sinds 1 januari 2021: 8.700 exemplaren.
Huis-aan-huis verspreid door de firma Distripost/De Post.
Alle klachten en opmerkingen over de verdeling mag je overmaken aan de informatieambtenaar.

Raadpleeg hieronder de gepubliceerde edities

Nummer 2021/1

Nummer 2021/2

Nummer 2021/3

Nummer 2021/4

Nummer 2021/5

Archief

Nummer 2020/1

Nummer 2020/2 

Corona nieuwsbrief 2020/1

Nummer 2020/3 

Corona nieuwsbrief 2020/2

Nummer 2020/4

Nummer 2020/5

Corona nieuwsbrief 2020/3

Activiteitenkalender UiT in Stabroek

Activiteiten en evenementen moet je zelf in de Uit databank invoeren. Doe je dit tijdig, dan nemen we de activiteiten automatisch op in de 'UiT in Stabroek' rubriek van het infoblad. 

Meld je activiteit op het juiste moment, zie verspreidingskalender hieronder. 

Opgelet: we verdelen gewoonlijk op woensdag en donderdag. Hou er rekening mee als je een activiteit meldt (de datum van je activiteit ligt principieel na de verspreidingsweek, zie hieronder). Valt de activiteit ervoor of in de verspreidingsweek, dan nemen we deze informatie niet op.

Verspreidingskalender

Editie Teksten indienen voor Verspreidingsweek
1 --- ---
2 --- ---
3 --- ---
4 03/09/2021 september week 38 (op 22 en 23 september)
5 12/11/2021 december week 48


 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60