Bewakingscamera's en alarmen

pictogram camerabewakingCamerabewaking

De bewakingscamera’s en alarmsystemen worden aangegeven bij het elektronisch loket van de politiediensten. Ga naar http://www.aangiftecamera.be/  

Dit is de enige manier om de aangifte te doen. Je kan hiervoor niet terecht bij de lokale politie.

Voor de toegang tot het elektronisch loket dient men zich te identificeren door middel van zijn elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie. Indien je een aangifte wil indienen voor een rechtspersoon, is het dus nodig om dat je deze wettelijk vertegendwoordigd.

Opgelet: deze aangifte moet jaarlijks bevestigd worden (valideren).

Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem? Bezoek de website of contacteer de helpdesk "camera" van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 17u00 op het volgende nummer: 02 739 42 80 of op het mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

Meer info over camerabewaking vind je op de website van de Besafe.

Alarmsystemen

In hetzelfde loket vindt u ook de procedure voor de alarmsystemen. Alarmsystemen die gebruik maken van een buitensirene, buitenlicht of een meldsysteem moeten geregistreerd worden. Meer info op de website van besafe.