Bijkomende maatregelen provincie Antwerpen van kracht

 • 28 juli 2020

Update 5 augustus: wijziging van de politieverordening betreffende de maatregelen provincie Antwerpen

Welke maatregelen werden gewijzigd die gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen?

 1. Voor wat betreft de mondneusmaskerplicht, zijn volgende aanvullingen opgenomen:
 • Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensieve sport- en arbeidsinspanningen met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
 1. Voor wat betreft sporten in de provincie Antwerpen, gelden vanaf vandaag volgende maatregelen:
 • Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd.
 • Voor sporten in georganiseerd verband geldt:

- Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:
o De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
o Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
o Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
o Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld
wordt geventileerd.
- Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
o De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
o Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
o Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
o Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht

- Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
o De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
o Enkel contactloos sporten is toegestaan
o Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

 1. Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

o Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
o Enkel contactloos sporten is toegestaan
o Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens
100m2.

 1. Voor sporten in fitnesscentra:

Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het  aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het
protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.

In de meest getroffen zone (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Stabroek, Schelle, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen.

o Fitnesscentra in de meest getroffen zone mogen opnieuw de deuren openen onder de voorwaarden die gelden voor fitnesscentra in de hele provincie (zie punt 4 hierboven).

Politieverordening provinciegouverneur 29 juli 2020

De politieverordening van gouverneur Cathy Berx met de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 voor de provincie Antwerpen werd uitgevaardigd op 29 juli 2020.  Dat betekent dat deze bijkomende maatregelen vanaf nu van kracht zijn op het grondgebied van de provincie.  Deze bijkomende maatregelen zijn, samen met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad eerder deze week aankondigde, essentieel om de sterke stijging van het aantal besmettingen in de provincie in het algemeen en in stad en regio Antwerpen in het bijzonder, terug te dringen. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat we ons sociaal leven de komende 4 weken drastisch moeten reorganiseren.  

Welke maatregelen gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen?

 • In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30u en 6.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30u en 6.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals bijvoorbeeld:
  • om dringende medische redenen;
  • verplaatsingen van of naar het werk;
  • bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie. 
 • Cafés en restaurants sluiten om 23.00 uur.
 • Mond-neusmaskers. Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet altijd op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben.
 • Mond-neusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. 
  • Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis). 
  • Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten.  Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.
 • In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter. 
 • In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde gezin.
 • Individuele registratie in horecazaken is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden. 
 • Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel –of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is - en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden. 
 • Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit omwille van de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is. 
 • Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen worden verboden voor sporters boven de 18 jaar. 
 • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
 • Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen:

 • Alle publieksevenementen en feesten zijn verboden en feestzalen moeten sluiten, tenzij voor uitvaartceremonies.
 • Alle kermissen zijn verboden.
 • De maatregel om de fitnesscentra te sluiten in deze gemeente werd op 5 augustus ingetrokken.

Al deze maatregelen hebben als doel om de veiligheid en gezondheid van iedereen in de provincie Antwerpen zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

Info en contact: gouverneur Cathy Berx

Verstrengde maatregelen Nationale Veiligheidsraad

Deze moeten in samenhang gezien worden met de provinciale maatregelen, wat betekent dat de provincie Antwerpen strengere maatregelen heeft bepaald aanvullend op deze van de veiligheidsraad van 27 juli.

De verstrengde maatregelen zijn van 29 juli van kracht:

 • Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega’s te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen “actief aanwezig” zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Meer info op de corona website