Brandweerzone Rand

De gemeente Stabroek is aangesloten bij de brandweerzone Rand. Dringende brandweerinterventies gebeuren vanuit de brandweerposten (Kapellen of Antwerpen) die het snelste ter plaatse kan zijn.

De bevoegde brandweerpost voor Stabroek is de brandweerpost Kapellen.

Wettelijke brandpreventie aanvragen gebeuren digitaal. Ga naar de webpagina voor uw aanvragen.

 

Brandweerpost Kapellen

Kazerne, Essenhoutstraat 69 te Kapellen

Administratie T 03 605 13 95 – F 03 605 13 94 of via mail naar kapellen@brandweer.zonerand.be 

Website brandweerzone Rand

Brandweertaken

De brandweer verricht interventies bij:

  • Brand en redding van personen.

  • Interventies bij stormweder, voor zover geen nalatigheid ten laste kan gelegd worden.

  • Pompwerken, als het water afkomstig is van de waterleiding onder de openbare weg, bij overstroming, ramp, stortregens en ontoereikende openbare riolen.

Bij de brandweer kan u ook terecht voor:

  • Watersnood, stormschade, onschadelijk maken of vernietigen van wespen en bijennesten of ‑zwermen die gevaar meebrengen voor personen T 03 605 57 65 of doe een beroep op de hulpdienst Stabroek.

De algemene regel is de vervuiler/de veroorzaker de hulpverlening betaalt.

Voorbeelden:

  • Reinigen van het wegdek na verkeersongevallen.

  • Verloren lading van vrachtwagen.

  • Lekkende vaten chemicaliën.

  • Pompwerken, als de oorzaak moet gezocht worden bij gebrekkig nazicht of onderhoud van private waterleiding of riolering of indien de leidingen in het eigendom niet beveiligd zijn tegen vriesweer.

Retributiereglement

Het betrokken retributiereglement vind je op de website van de zone.

Wat kan je zelf doen?

Neem voldoende voorzorgen voor een veilige thuis. Bereid je voor op mogelijke ongelukken en ongevallen. Denk bijvoorbeeld aan brand of CO-vergiftiging. Op het portaal van de Belgische brandwonden stichting vind je heel wat praktische tips. Voor brand vind je die op de websites speel niet met vuur en is mijn woning brandveilig?