Buynderbos

Update 25/02/2021: nieuwe werkzaamheden in het bos

De werkzaamheden in het bos zijn toegekomen aan een nieuwe fase. Hierin zal de toekomstige speelzone worden aangepakt (bosgedeelte in de eerste wandellus).

 • Vanaf donderdag 25 februari 2021 zal Natuurwerk de dode bomen in de speelzone kappen
 • Nadat de dode bomen zijn gekapt, zal er met de bosmaaier de bramen gemaaid worden
 • Er zal ook een eerste aanzet gegeven worden aan de constructies voor speelelementen 

Deze werkzaamheden gaan tot en met 5 maart plaatsvinden. Indien nodig zal de afwerking door Natuurwerk in de weken na 5 maart plaatvinden.
 

Het bestaand bos is een verwilderde zone bestaande uit bramen, dennen en opgeschoten berken. Het gemeentebestuur verwierf het bos in 2017.

Het gemeentebestuur wil dit gebied op termijn ontwikkelen naar een toegankelijk gemengd bos, met rustplekken of waar je een gezellige wandeling kan maken en waar aandacht besteed wordt aan de verhoging van de biodiversiteit.

Natuurlijk gaat de ontwikkeling hiervan gepaard met enkele werkzaamheden. Om iedereen op de hoogte te houden van de werken zal er regelmatig via deze webpagina gecommuniceerd worden over de ontwikkeling.

Update! Naamgeving 16 november 2020

Het bos van Hoevenen heet voortaan Buynderbos. Op voorstel van de cultuurraad en de heemkring Molengalm heeft het bestuur de naam ‘Buynderbos’ aanvaard. De naam kent zijn oorsprong van de dorpsfiguur Frans Van Buynder, die op deze gronden jarenlang geleefd en geboerd heeft. 

Plattegrond en stand van zaken november 2020

Werkzaamheden bos van Hoevenen - 8 juni 2020:

Omwille van de corona-crisis hebben ook enkele zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het bos stilgelegen. Deze zijn onlangs terug opgestart waardoor er volgende planning is opgemaakt:

 • Tussen 1 juni en 12 juni zal bosgroep nog een klein stukje vrijmaken voor het fietspad.
 • Op vrijdag 12 juni zal de landmeter langskomen om het fietspad af te palen.
 • Op maandag 15 juni zal Fluvius beginnen met het graven van de sleuven en het plaatsen van de kabels voor de toekomstige verlichting, dit zal een 4-5 dagen in beslag nemen.
 • Aansluitend zal de aannemer Boden bvba ook het fietspad uitgraven en de grovere steenslag hierin voorzien.
 • Vanaf 1 juli zal Bosgroep en de brandweer op regelmatige basis dunningen uitvoeren in het bos om het toegankelijker te maken.
 • Na het bouwverlof zal de firma Boden bvba vanaf half augustus de verdere afwerking doen:
  • aanleggen parking voor gemeentediensten;
  • plaatsen van afsluitingen;
  • plaatsen hekwerk van de hondenloopzone;
  • ....
 • Rond begin september zullen de verlichtingspalen en armaturen geplaatst worden. Als deze zijn geplaatst zal de eindlaag van het fietspad aangelegd worden.

Eerste werkzaamheden bos van Hoevenen - 27 januari 2020:

Afgelopen woensdag 22 januari 2020 is de volledige bosrand aangeplant met behulp van zeer enthousiaste leerlingen van basisschool De Rekke en leden van de milieuraad.

In totaal werden er zo een 2000-tal plantjes geplant. Via deze weg vragen wij dan ook om de plantjes de tijd te geven om zich te zetten en dit gebied niet te betreden of honden op uit te laten/laten graven.

In deze week (week van de 27ste) zal bosgroep Antwerpen Noord samen met de brandweer van Kapellen en Brasschaat in het bos dunningen uitvoeren. De dunningswerken richten zich voornamelijk op het vrijstellen van het wandelpad, de speelzone en de hondenloopzone.

Gedurende een 2 à 3 weken zal ook de brandweer van Kapellen en Brasschaat op regelmatige basis kettingzaagproeven uitvoeren op de omgezaagde bomen van de dunningswerken, in kader van hun opleidingen.

Start bos van Hoevenen - 6 januari 2020:

 • Vandaag, 6 januari 2020, zijn de kappingen rondom het bos van start gegaan. Deze werken zullen zo'n 10 werkdagen in beslag nemen (op voorwaarde dat het weer het toelaat).
 • Tijdens de werken geldt een tijdelijk parkeerverbod in het straatje richting het bos (Molenweg), omdat de aannemer daar moet kunnen manoeuvreren met zijn machines.
 • Na deze werken wordt een plantactie georganiseerd om de nieuwe bosrand te vormen (geplande soorten). Deze zal doorgaan op woensdag 22 januari (als het weer het toelaat). Voor de middag komen de leerlingen van het derde leerjaar van De Rekke meehelpen met de aanplantingen. Na de middag is het dan de beurt aan de milieuraad en alle geïnteresseerde inwoners. We hopen op een grote opkomst! 

Meer info over het verloop van de vergunningsaanvraag:

 • Na de infomarkt voor de omwonenden is er een nieuw openbaar onderzoek opgestart over 1 plan (voorlopig) zonder hondenloopzone (omdat het niet vergunningsplichtig is en aangezien de ideale locatie nog herbekeken moest worden).
 • Hierop waren nog enkele bezwaren gekomen. Deze bezwaren werden afgehandeld en informatie werd overgemaakt aan de indieners.
 • In tussentijd is er ook een nieuwe locatie voor de hondenloopzone voor ogen a.d.h.v. alle voorstellen en juridisch-technische mogelijkheden (zie plan).
 • Door de herlocatie van de hondenloopzone is ook de speelzone een beetje van locatie moeten veranderen.
 • De hondenloopzone zal nog niet direct geïmplementeerd worden aangezien dit wordt meegenomen in het beheerplan, dat nog moet vastgelegd worden.
 • Als er op deze locatie nog opmerkingen zijn, dan mag je deze altijd overmaken aan de milieudienst.
 • De vergunning is afgeleverd op 25/11/2019 en werd 30 dagen bekendgemaakt.

Intussentijd achter de schermen:

 • Op deze webpagina zullen de werken kunnen opgevolgd worden en wordt er extra info gegeven.
 • Momenteel wordt het bestek voor het fietspad, verlichting, afsluitingen van de hondenloopzone, ed. opgemaakt. Zo kan dit gegund worden in het nieuwe jaar en kunnen ook deze werken kort aansluiten op bovenstaande werken.
 • Een extern bureau buigt zich momenteel ook over een beheerplan voor het bos. Hierin wordt vastgelegd hoe en wanneer bepaalde werken moeten uitgevoerd worden in en rond het bos.

Contact

Bewoners met vragen over dit project, kunnen alle werkdagen tussen 9u00 en 16u00 terecht bij de milieudienst. 

 

De derdejaars van basisschool De Rekke plantten op 22 januari 2020 samen met de milieudienst en -raad bijna 2.000 nieuwe struike

plantactie de rekke 22012020
bos hoevenen
Eerste beheerswerken december 2019

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België