Communicatie

Onze officiële communicatie is er vooral op gericht om onze burgers te infomeren en hun kennis te versterken over onze dagdagelijkse taken en de projecten in Stabroek (Putte) en Hoevenen. 

Wij communiceren hierover via verschillende kanalen met onze inwoners en doelgroepen. Deze mediamix is doordacht gepland. We zetten ons dagelijks in om onze informatie maximaal af te stemmen, maar communicatie digitaliseert. De gemeente Stabroek evolueert hierin mee.

De ideale verdeling van onze communicatiemiddelen is als volgt gepland:

Onthaalmap en infoavond voor nieuwe inwoners: eenmaal de inschrijving in het bevolkingsregister is afgerond op de dienst burgerzaken krijgen de nieuwe inwoners hun infomap mee naar huis. Later worden ze in groep uitgenodigd op een infomoment waar ze kennismaken met onze bestuurders, diensten en producten. Dit infomoment gaat door op het gemeentehuis.

Gemeentelijke kanalen op sociale media zoals facebook, twitter, instagram en Linked In met de gebruikersnaam Stabroek + de doelgroep (algemeen, crisis, mobiliteit, jeugd, sport, kinderopvang en  bibliotheek): wij geloven er sterk in dat we via deze kanalen een goed afgelijnde doelgroep snel kunnen informeren.

Gemeentelijk informatieblad 'Stabroek info': 5 keer per jaar wordt een infomagazine huis-aan-huis verspreid in onze gemeente, boordevol informatie over onze activiteiten en projecten op dat moment.

Dienst folders: een aantal diensten hebben voor hun doelgroep een folder opgemaakt van hun dienstwerking. 

Pers: de diensten maken van hun projecten persberichten en bezorgen deze aan de lokale correspondenten. De correspondenten kunnen bij de contactpersoon of de informatiedienst altijd terecht met hun vragen. Een perslijst is hier beschikbaar.

Uitnodigingen: de diensten versturen naar hun doelgroep schriftelijke of digitale uitnodigingen, meestal gekoppeld aan een inschrijvingsactie.

Gemeentegids: alle info over de bestuursorganen en de diensten worden gebundeld in een gemeentegids, die elke 2 jaar huis-aan-huis bezorgd wordt aan onze inwoners. Ook onze nieuwe inwoners krijgen een exemplaar.

Stratenplan: een commercieel gemeenteplan wordt om het jaar huis-aan-huis verspreid in onze gemeente. Hier vind je een digitale versie.

Gemeentelijke websites: er zijn verschillende website online, onze gemeentelijke website, een website voor de jeugd, voor wegenwerken en de minder hinder, het evenementenloket, het Huis van het Kind, de bibliotheek, de activiteiten voor de jeugd. Ze hebben 1 ding gemeen, ze bieden allemaal productinformatie aan over activiteiten van het gemeentebestuur. Voor verkeershinder is er ook een digitale hinderkaart beschikbaar (navigeer op de linkerbal 'hinder in kaart'.

Uit in Stabroek: onder de koepel Uit in Vlaanderen bundelt Stabroek de activiteiten van de verenigingen en diensten in Uit in Stabroek. Deze kalender wordt trimestrieel gepubliceerd in het informatieblad 'Stabroek Info' en op onze lichtkranten.

Lichtkranten: in onze gebouwen en op 5 locaties staan er lichtkranten opgesteld. De beeldcommunicatie informeert over activiteiten en evenementen in Stabroek. Stabroekse initiatieven kunnen ons hun aankondiging bezorgen. De publicatie op de lichtkranten is gratis.

Actueel nieuws: dit vind je steeds op onze websites, in onze digitale nieuwsbrieven en onze sociale mediakanalen.

Bewonersbrieven: huis-aan-huis communicatie in een straat of meerdere straten, kondigt wegenwerken aan en beschrijft de timing van een gewijzigde verkeerssituatie. Kan ook een andere actie bekendmaken (maar geen evenementen).

 

Links

Gemeentelijk informatieblad Stabroek Info

Gemeentelijke informatiekanalen

Facebook algemeen Stabroek

Facebook Stabroekmobiel

Facebook Stabroek Alarm

 

 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60