Diensten werken op afspraak

De gemeentediensten werken uitsluiten op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Voor producten van de dienst burgerzaken en de sociale dienst kan je online een afspraak maken. Klik hiervoor op de blauw knop. Als dit niet lukt, dan neem je telefonisch contact met een medewerker van het onthaal, tel 03 568 80 80, om de afspraak te maken. Voor veel producten van burgerzaken hoef je zelfs geen afspraak te maken. De meeste attesten van burgerzaken kan je online aanvragen in het e-loket

maak een afspraak

Voor de andere diensten?

Voor producten van alle andere diensten maak je een afspraak door contact te nemen met de betrokken dienst. Dat doe je bij voorkeur via e-mail. Kan dat niet, dan neem je telefonisch contact op met de dienst. Een overzicht vind je op onze contactpagina.

Voor de diensten met openingsuren?

Voor de diensten met een publieke opening hoef je geen afspraak te maken, maar kan je terecht tijdens de openingsuren.

Afspraak met het college van burgemeester en schepenen?

Burgers of verenigingen die wensen gehoord te worden door het college kunnen een afspraak maken op elke eerste maandag van de maand en dit vanaf 19u00. Om een afspraak te maken, neem contact op met het gemeentesecretariaat, tel 03 210 11 90 of mail je naar secretariaat@stabroek.be