Dode of gewonde dieren op de openbare weg

Als je een kadaver van een dier aantreft op het openbaar domein (dit is op de weg, voetpad, openbaar bos) in de gemeente Stabroek meld je dit aan de dienst gemeentewerken op het magazijn T 03 665 11 14 of mail naar magazijn@stabroek.be. Deze regel geldt niet voor een landbouwdier of gezelschapsdieren op particulier terrein.

  • Landbouwdieren: weegt het gezelschapsdier meer dan 10 kilogram of gaat het wettelijk om een landbouwdier, dan moet dit dier verplicht naar de erkende verwerker worden afgevoerd. Dit kan via een erkend ophaler of geregistreerd vervoerder.  Een volledige lijst vind je op de ovam website.  

  • Dierenartsen: gezelschapsdieren die sterven bij een dierenarts kunnen verder vandaar uit rechtstreeks naar een erkend ophaler worden overgebracht. 

  • Erkende overslagstations: gezelschapsdieren kunnen worden ingezameld via vergunde inzamelplaatsen (lijst zie ovam website). 

  • Dierencrematorium: in Vlaanderen is een beperkt aantal crematoria vergund voor het verbranden en eventueel tijdelijk opslaan van dode gezelschapsdieren. Dierencrematoria moeten vergund en erkend zijn voor de exploitatie en indien ze zelf gezelschapsdieren ophalen over een erkenning voor het ophalen van dierlijk afval.

  • Begraven? Het begraven in eigen tuin is eventueel nog mogelijk echter hierbij dient men dan wel te voldoen aan een reeks stringente voorwaarden vanuit Vlarem (enkel gezelschapsdieren tot 10 kg, minstens een halve meter diep, enkel biologisch afbreekbare verpakking).

 

Als u een gewond dier zonder eigenaar aantreft op het openbaar patrimonium, moet je contact opnemen met de politie, T 03 660 09 30 of 70.

De politie zal beoordelen en beslissen of er een interventie van een dierenarts is aangewezen. Als de eigenaar niet kan vastgesteld worden dan zal het gewonde dier overgedragen worden voor euthanasie. Het gemeentebestuur zal slechts onder deze voorwaarden de kosten van de dierenarts voor haar rekening nemen (geen eigenaar, op politiebevel, enkel euthanasie+opruiming erkende ophaler). Kan de eigenaar vastgesteld worden, dan wordt het gewond dier aan de eigenaar overgedragen. Het gemeentebestuur aanvaardt geen kosten voor hospitalisatie en operaties en andere handelingen.

Contact

Gemeentewerken
Gemeentehuis
Dorpstraat 99
2940 Stabroek
België