Een schadegeval? Wat moet u doen?

Als je het gemeentebestuur Stabroek aansprakelijk acht voor een schadegeval, dan moet je ons in kennis stellen. Je kan hiervoor best overleggen met uw verzekeringsmakelaar/agent. Naar gelang de situatie, in elk geval wanneer de veiligheid van anderen in het gedrang is, is het ook aangewezen om onmiddellijk contact op te nemen met de gemeente (tijdens de werkuren) of met de politiediensten (buiten de werkuren).

Een schadedossier wordt opgestart zodra wij deze aangifte ontvangen. Onze verzekeraar zal de schade en omstandigheden beoordelen en je nadien informeren over de beslissing.

Om je dossier accuraat en zo snel mogelijk te kunnen behandelen voeg je of uw verzekeraar best volgende inlichtingen bij uw schadedossier:

• Een zo exact mogelijke plaatsbeschrijving.

• De juiste datum waarop de schade veroorzaakt werd.

• Naam en adres van de schade-eiser.

• Merk, type en nummerplaat van het voertuig.

• Een goede omschrijving en bewijs (foto’s)  van de opgelopen schade.

• Een ondertekende en neutrale getuigenverklaring.

• Kopie van de aangifte van het voorval (bijvoorbeeld het proces-verbaal van de politie, een schadenota van de verzekering, een medische verklaring als er sprake is van letselschade). Deze aangifte moet onmiddellijk geregeld worden na het ongeval.

• Een bestek of factuur van de schade.

• Oorzaak van de schade.

 

Dit schadedossier mag je overmaken aan:

Gemeentebestuur Stabroek

Dorpsstraat 99

2940 Stabroek

Contact

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80