Gansrijden Hoevenen 22 maart 2020

 • 4 maart 2020

Frans Oomsplein wordt verkeersvrij gemaakt

 

Verkeersimpact

Op zondag 22 maart vindt op het Frans Oomsplein traditioneel het gansrijden plaats.

Zo zal het doorgaand verkeer telkens tussen +/- 12u00 tot +/- 20u00 (of tot na vrijgave politie) onderbroken worden op de Hoge Weg, Kerkstraat en Markt. Het Frans Oomsplein, Markt, Kerkstraat (van E. De Beukelaerlaan tot Markt) wordt volledig verkeersvrij gemaakt voor de organisatie van het gansrijden en randanimatie.

Er worden volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:

 1. Stilstaan- en parkeerverbod vanaf 12u00 tot +/- 20u00:
 • Eduard De Beukelaerlaan, ter hoogte van huisnummer 2.
 • Witvenstraat (tussen de kruispunten met Pauwelsdreef en Hooghuisstraat) over gans deze lengte en langs beide straatzijden.
 • Witvenstraat (tussen de kruispunten met Hooghuisstraat en Parijse Weg) over gans deze lengte langs de kant van de even huisnummers.
 • Pauwelsdreef tussen de kruispunt met Kerkstraat en Witvenstraat, langs de kant van de even huisnummers.
 • Kerkstraat tussen Frans Oomsplein en Pauwelsdreef.
 • Enkele plaatsen op de parking Blokwegvelden voor de transportwagen van de paarden.
 • Ettenhoven van Dijkstraat tot aansluiting met Kerkstraat (tussen 12u00 en 15u00).
 1. Eenrichtingsverkeer

Om het autoverkeer op een vlotte manier om te leiden wordt vanaf 14u00 het normale eenrichtingsverkeer in Witvenstraat tussen Hoge Weg en Hooghuisstraat gewijzigd. De tijdelijke toegelaten rijrichting is van Hoge Weg naar Hooghuisstraat. Tevens wordt de rijrichting in Hooghuisstraat (tussen Witvenstraat en Markt) omgedraaid, de tijdelijke rijrichting is van Witvenstraat naar Markt.

De weggebruikers moeten tijdens deze manifestaties de verkeermaatregelen, aangeduid met verkeersborden, in acht nemen.
Er kunnen in laatste instantie nog wijziging optreden. Dit websitebericht is uitsluitend informatief en brengt geen enkele verbintenis tot stand.

Minder hinder tips

 • Maak uw verplaatsingen voor of na de richttijden van de manifestaties.
 • Informeer uw bezoekers over de verkeerssituatie.  
 • Zoek een geschikte plaats voor uw auto moest u zich toch verplaatsen.

De Lijn

De omleiding voor de Lijn vind je op hun website.
 

Mobiliteit
Politiezone Noord
Natascha De Cuyper, intergemeentelijke verkeersconsulent
Christiaan Pallemansstraat 57
2950 Kapellen
België
03 660 09 43