Gansrijden Stabroek zondag 23 februari 2020

  • 12 februari 2020

Dorpsstraat (tussen Kleine Molenweg en Abtsdreef) wordt verkeersvrij gemaakt

Op zondag 23 februari vindt in de Dorpsstraat te Stabroek traditioneel gansrijden plaats. 

Verkeersimpact

Het doorgaand verkeer op de Dorpsstraat wordt in beide richtingen lokaal omgeleid met een wegomlegging. Voor de vlotte doorstroming worden volgende maatregelen genomen: 

1) Eénrichtingsverkeer 11u00 – +/- 19u00 in:
•    Lijsterbeslaan, toegelaten rijrichting is van Parklaan naar Mispelaarlaan.
•    Esdoornlaan, toegelaten rijrichting is van Mispelaarlaan naar Parklaan.

2) Parkeer/stilstaan verbod 11u00- +/- 19u00 in: 
•    Mispelaarlaan (deel tussen Abtsdreef en Esdoornlaan langs beide kanten).
•    Mispelaarlaan (deel tussen Esdoornlaan en Lijsterbeslaan langs de kant van de oneven huisnummers).
•    Lijsterbeslaan (langs de kant van de oneven huisnummers).
•    Esdoornlaan (langs de kant van de even huisnummers).
•    Parklaan (langs beide kanten, uitgezonderd op de parkeerhavens).
•    Meidoornlaan (langs de oneven huisnummers en ter hoogte van Dorpsstraat voor een tijdelijke halte De Lijn).
•    Kleine Molenweg, in het parkeervak tussen huisnummers 35 en 41.

Het gedeelte Dorpsstraat, tussen Kleine Molenweg en Abtsdreef, wordt verkeersvrij gemaakt vanaf 11u00 tot vermoedelijk +/- 19u00 of tot het tijdstip dat de lokale politie de weg opnieuw vrij kan geven. In dit gedeelte gelden volgende tijdelijke maatregelen:
•    Parkeerverbod vanaf 07u00 tot vrijgave.
•    Verbod voor alle verkeer tussen 11u00 tot vrijgave. 
Het gedeelte Dorpsstraat tussen Brouwerstraat en Abtsdreef blijft toegelaten voor het plaatselijk verkeer.

In Dorpsstraat, ter hoogte van café ’t Zwart Schaap en de parking Hoeve Brouwers wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd vanaf 7u00 tot vrijgave.

De weggebruikers moeten tijdens deze manifestaties de verkeermaatregelen, aangeduid met verkeersborden, in acht nemen.

Er kunnen in laatste instantie nog wijziging optreden. Dit websitebericht is uitsluitend informatief en brengt geen enkele verbintenis tot stand.

Minder hinder tips

•    Maak uw verplaatsingen voor of na de richttijden van de manifestaties.
•    Informeer uw bezoekers over de verkeerssituatie.  
•    Zoek een geschikte plaats voor uw auto moest u zich toch verplaatsen.

Mobiliteit
Politiezone Noord
Natascha De Cuyper, intergemeentelijke verkeersconsulent
Christiaan Pallemansstraat 57
2950 Kapellen
België
03 660 09 43