Gebruiksreglement gemeentelijke lokalen, materialen en sportinfrastructuur

In dit reglement worden alle algemene bepalingen opgenomen waaraan je dient te voldoen of waarmee je rekening moet houden bij het huren van een lokaal, sportinfrastructuur of materiaal. Voor de verschillende lokalen worden er per lokaal ook nog specifieke bepalingen opgenomen.

Contact

Lokalenverhuur
Sociaal huis
Kerkstraat 37
2940 Stabroek
België
03 210 11 83 - GSM 0492 141 136