Gemeentelijke administratieve sanctie

Sinds 2005 vallen vele kleine overtredingen niet meer onder het Strafwetboek, maar onder de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Dat betekent dat de gemeenteraad zelf reglementen opstelt om overlast en kleine overtredingen te bestraffen met geldboetes en/of met alternatieve sancties. Ga naar het GAS-reglement Stabroek

Het gaat onder meer over het spuiten van graffiti, wildplakken, vechtpartijtjes zonder gewonden, nachtlawaai, vandalisme, het stelen van veldgewassen, het afsteken van vuurwerk, verkeersovertredingen in de blauwe zone en het niet reinigen van de straat. De vaststelling gebeurt door de inspecteurs van de politiezone Noord.

Deze vaststelling wordt overgemaakt aan de GAS-ambtenaar. Deze behandelt de strafmaat.

De gemeente Stabroek is aangesloten bij IGEAN milieu & veiligheid waardoor Igean optreedt al sanctionerende ambtenaar. 

Neem contact met de GAS-ambtenaar