Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn komt samen zonder publiek

  • 17 april 2020


De Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn komen samen op maandag 27 april. Omwille van coronamaatregelen zullen de zittingen doorgaan zonder publiek. 

Het publiek dat de zitting wenst bij te wonen kunnen vragen of opmerking over het beleid schriftelijk overmaken aan het gemeentesecretariaat. Deze zullen dan in bijlage bij het zittingsverslag worden gevoegd. Bij de publicatie van de notulen zal er een audioverslag op de website beschikbaar zijn.

Mail de vragen of opmerkingen naar secretariaat@stabroek.be  
 

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België