Gemeenteraad/Raad voor Maatschappelijk Welzijn september op alternatieve locatie

  • 16 september 2020

In het kader van de maatregelen die genomen worden ter voorkoming van de verspreiding van het covid 19 virus, heeft het bestuur besloten om de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn voorlopig te laten doorgaan op een alternatieve locatie om de social distancing mogelijk te maken. 
 
De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2020 zullen doorgaan in de aula van de GBS De Rekke, ingang: Kerkstraat, Hoevenen. 

Publiek is opnieuw welkom, maar je moet je plaats wel op voorhand aanvragen. Indien je de raadszittingen wenst bij te wonen, moet je registeren via een mailbericht naar onthaal@stabroek.be. Gelieve uw voornaam, achternaam, adres, e-mail en GSM nummer door te geven. De inschrijvingen zullen afgesloten op woensdag 23/09/2020 of wanneer het maximumaantal bezoekers bereikt is. 

Er zal geen live audiostream van deze raden (september tot december) zijn, maar er zal wel telkens een audio opname beschikbaar gesteld worden de dag na de zitting.

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België