Heraanleg Dorpsstraat/Laageind (N111): nutsbedrijven werken vanaf 6 januari aan noordzijde richting centrum

  • 15 december 2019

Op vrijdag 20 december werden de werken tussen de Kommekensstraat en de firma Aertssen afgerond. Vanaf 21 december tot 5 januari houden de firma's een bouwverlof. 

Op 6 januari starten de nutswerken aan de noordzijde van Laageind

wegen en verkeer laageindTijdens de Kerstvakantie neemt de bouw twee weken rust. Op maandag 6 januari starten de nutswerken vervolgens een nieuwe fase op. De werken verschuiven namelijk naar de overzijde van Laageind.

Vanaf de brug van de A12 werken ze stap voor stap in de richting van Abtsdreef. De werfzone bevindt zich tussen de rooilijn en het bestaande fietspad aan de zijde van de even huisnummers van Laageind. 

De vernieuwing van de nutsleidingen vordert zone per zone

Van maandag 6 tot vrijdag 17 januari bevindt de werkzone zich tussen de brug en de Polderstraat. Vanaf maandag 20 januari werkt de aannemer gedurende twee weken tussen de Polderstraat en de Torense Weg. Hij kruist eerst de Polderstraat maar houdt deze bereikbaar voor plaatselijk verkeer. In februari vorderen de werken verder richting Abtsdreef. De Torense Weg blijft bereikbaar wanneer de aannemer deze doorsteekt.

Doorsteek kruispunt Abtsdreef in laatste week februari

Volgens de huidige planning gaan de nutswerken in de week van de krokusvakantie dwars door Abtsdreef heen. Tijdens deze doorsteek is de Abtsdreef onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer. In beide richtingen geldt zolang een omleiding over de A12 via complex Berendrecht. Voetgangers en fietsers kunnen aan een zijde van Abtsdreef wel langs de werken passeren. 
Aangezien de voortgang van de nutsbedrijven afhankelijk is van weersomstandigheden of onverwachte technische hindernissen, zullen we u in een volgende brief de precieze timing van de doorsteek meedelen. U krijgt dan ook meer details over de omleidingsroute. 

OPGELET: Fietsers stappen af en gaan de werfzone te voet voorbij

In de zone van de nutswerken houdt de aannemer het bestaande fietspad vrij. Omdat hij het voetpad wel opbreekt, moet de voetganger de werfzone over het fietspad passeren. Om dit voor iedereen veilig te houden, verplichten verkeersborden de fietser af te stappen en te voet verder te gaan. We begrijpen dat dit meer reistijd vergt, maar vragen om deze regeling strikt na te leven. We danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

Informatie over de hoofdwerken volgt in februari

Na nieuwjaar gaat ons projectteam verder aan de slag om de fasering en de verkeersmaatregelen van de hoofdwerken te concretiseren. Dit verwerken we in een heldere brochure die u in de loop van februari mag verwachten.   

Meer weten over dit project
Surf naar www.wegenenverkeer.be/stabroek 

Vind je hier geen antwoord op uw vraag, dan kan u terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
 

Contact

Gemeentewerken
Gemeentehuis
Dorpstraat 99
2940 Stabroek
België