Hoe een extra huisvuilzak aanbieden?

  • 29 april 2020

Zoals jullie weten kunnen inwoners uitzonderlijk een extra zak huisvuil aanbieden bij hun grijze container. In Stabroek mag je dit 3 keer per jaar aanvragen. 
Let wel, de inwoner die hiervan gebruik wil maken, moet de gratis infolijn 0800 1 46 46 minstens 2 werkdagen voor de ophaling verwittigen dat hij extra zakken wil aanbieden.
Deze extra huisvuilzakken mogen enkel in combinatie met een volle huisvuilcontainer aangeboden worden, anders worden ze niet opgehaald…
 
Lees meer op de website van Igean