Huisartsenpost Antwerpen Noord

Huisarts nodig tijdens het weekend, op feestdagen en op brugdagen?

De inwoners van de gemeente Stabroek kunnen voor de 'dokter van wacht' beroep doen op de huisartsenwachtpost Antwerpen Noord. Deze post is gelegen in de Lange Bremstraat 70 te Merksem, naast de spoed van het ZNA Jan Palfijn.

U maakt een afspraak voor dat u naar de wachtpost komt. 

 Meebrengen naar de wachtpost

  • Uw identiteitskaart.
  • Breng eventueel ook uw medicatielijst mee.

 Openingsuren

  • Elk weekend van vrijdagavond 19u00 tot maandagochtend 08u00.
  • Tijdens de week kan u terecht bij uw huisarts, als uw eigen huisarts onbeschikbaar is kan u contact opnemen via 0900 10 512 om te weten bij welke vervanger u terecht kan.
  • Op officiële feestdagen vanaf de avond vóór de feestdag 19u00 tot de ochtend na de feestdag 08u00.

Hoe een afspraak maken?

Stap 1: bel je op een zaterdag, zondag, feestdag of brugdag tussen 8u00 en 16u00? Bel dan naar 03 376 95 95.

Stap 2: bel je op een ander moment in het weekend? Bel dan naar 0900 10 512.

Kies 1 om de huisarts van wacht op te roepen.

Er zal u gevraagd worden uw postcode in te geven (= 2940).

Na het intikken van uw postcode wordt u automatisch verbonden met de wachtdienst Antwerpen Noord.

Krijg je geen verbinding bel dan opnieuw het nummer 0900 10 512 en blijf wachten, je krijgt dan automatisch een operator aan de lijn. 

Lees meer op de website van de huisartsenwachtpost.