Huurmodaliteiten

De gemeentelijke infrastructuur kan occasioneel gebruikt worden (per uur of per dagdeel) voor socio-culturele, sportactiviteiten en particuliere doeleinden. Als het gebruik geen openbaar karakter heeft, maar een privaat (bijv. familiefeest, verjaardagsfeest, …) dan kan de reservatie pas gebeuren 6 maanden op voorhand of korter (langer op voorhand is voor particulieren reglementair uitgesloten).

Als je een lokaal reserveert, ga je ontegenzeglijk akkoord met de geldende gebruiksmodaliteiten (retributiereglement)

De gemeenteraad bepaalde algemene en bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de infrastructuur. De algemene bepalingen zijn van toepassing op alle lokalen. Kilk verder voor de algemene voorwaarden.

De bijzondere huurvoorwaarden (praktische voorzieningen ter plaatse, aankomst- en vertrekuren ...) staan opgesomd per locatie. Klik op een locatie om ze te raadplegen. Voor het lokaal in de bibliotheek werden geen bijzondere voorwaarden vastgelegd.
Per lokaal werden ook het aantal toegelaten personen bepaald. Deze staan in verschillende formaties vermeld bij het lokaal.

Disclaimer WIFI homespots

Het gemeentebestuur kan geen support en garantie bieden op een consistente werking van de homespots in de lokalen.

Zaal Moorland

Semi-polyvalente podiumzaal, uitgerust met toneelverlichting, geluidsinstallatie, kleedkamers, keuken, tafels en stoelen en turnmaterieel.
Maximaal 200 personen zittend aan tafels, 300 personen zittend en 600 personen staand.
open wifiOpen WIFI: geen code vereist. Let op: minder bereik achteraan het podium en in de technische ruimte boven de toog.

Kasteel Ravenhof

Kasteellocatie, uitgerust met cafétaria en hal, tafels, stoelen en receptietafels.
In het cafétaria: maximaal 75 personen zittend aan tafels, 120 personen staand.
In de hal: maximaal 120 personen zittend aan tafels, 150 personen zittend en 200 personen staand.
open wifiOpen WIFI: geen code vereist.

 

Aula de Rekke

Aula van de gemeentelijke basisschool De Rekke.
Geschikt voor kleinschalige, milde activiteiten zoals toneelopvoeringen, lezingen, opleidingen, voordrachten, kleinschalige muziekoptredens.
Er wordt slechts 1 gebruiker per weekend toegestaan.
Maximaal 200 personen zittend.

Kerk Attenhoven

Kerkinterieur, geschik voor zachtaardige cultuuractiviteiten.
Maximaal 150 personen zittend en 300 personen staand.

Lokaal bibliotheek Stabroek

Zeer geschikt voor vergaderingen of kleinschalige hobby activiteiten.
Maximaal 40 personen zittend aan tafels.
open wifiOpen Wifi: geen code vereist.

 

Molenhoek

Zeer geschikt voor vergaderingen of vieringen.
Maximaal 70 personen zittend aan tafels en 100 personen staand.
open wifiOpen Wifi: geen code vereist.

 

Witvenlokaal

Zeer geschikt voor vergaderingen of vieringen.
Maximaal 90 personen zittend aan tafels en 100 personen staand.
open wifiOpen Wifi: geen code vereist.

 

’t Kalf

Zeer geschikt voor vergaderingen of vieringen.
Maximaal 50 personen zittend aan tafels en 100 personen staand.
open wifiOpen Wifi: geen code vereist.

 

Sporthal Attenhoven

Geschikt voor de meeste sporten (basket- en volleybal, judo, badminton, mini-voetbal, ...).

Sporthal PITO

Geschikt voor de meeste sporten (basket- en volleybal, judo, badminton, mini-voetbal, ...). Enkel beschikbaar in avonduren.

Contact

Lokalenverhuur
Sociaal huis
Kerkstraat 37
2940 Stabroek
België
03 210 11 83 - GSM 0492 141 136