Infomarkt over de enquêtes 30/50 Putte

De gemeentelijke mobiliteitscommissie heeft de enquêtes van Putte verdeeld in categorieën en daaropvolgend een analyse gemaakt van de resultaten.

De grootste bekommernissen zijn voornamelijk te veel sluipverkeer, de grote omweg en de snelheid.

De resultaten zullen voorgesteld worden op de infomarkt van 7 november in het lokaal 't Kalf, Veldstraat.

Via deelname van de inwoners gaan we op zoek naar doelgerichte maatregelen voor het sluipverkeer.

Inschrijven voor de informarkt gebeurt via mail aan natascha.decuyper@pznoord.be, graag voor 3 november 2019.