Jodiumtabletten

nucleair risiscoDe gemeente Stabroek is gelegen in de 20 km nucleaire risicozone rond de kerncentrale Doel. Inwoners van een risicozone rond een nucleaire site krijgen van de federale overheid gratis jodiumtabletten.

Waarom jodiumtabletten?

Bij een ernstig nucleair incident kan zich een radioactieve lozing voordoen. Daarbij kan ook radioactief jodium ontsnappen. Bij blootstelling zal de schildklier het jodium opnemen. De inname van de tabletten zorgt ervoor dat de schildklier wordt verzadigd met stabiel (niet-radioactief) jodium. Hierdoor kan de schildklier geen radioactief jodium meer opnemen. Jodiumtabletten beschermen enkel tegen radioactief jodium. Bij een nucleaire lozing kunnen eventueel ook andere stoffen vrijkomen. Volg daarom de aanbevelingen van de overheid op.

Hoe jonger, hoe belangrijker het is jezelf te beschermen tegen besmetting van radioactief jodium. Vooral baby’s en jonge kinderen lopen een verhoogd risico. Dat geldt nog meer voor diegenen die nog voor hun geboorte, in de buik van moeder, worden blootgesteld. Desgevallend moeten jodiumtabletten prioritair worden toegediend aan kinderen en aan zwangere vrouwen. Lees de bijsluiter voor meer informatie over de in te nemen dosis.

Jodiumtabletten voor particulieren

Er is 1 doosje per 4 personen (meer naar gelang het aantal) voorzien.

Als particuliere inwoner gaat u naar een apotheek in onze gemeente met de e-ID's van elk gezinslid.  Afhankelijk van het aantal gezinsleden ontvang je één of meerdere doosjes.

 

Jodiumtabletten voor collectiviteiten

Een collectiviteit is “elke plaats waar meerdere personen gedurende langere tijd (kunnen) samenkomen” (met uitzondering van huisgezinnen). Voorbeelden zijn dus scholen, bedrijven, supermarkten, hospitalen, cultuurcentra, sportcentra, crèches, …

Wij raden je aan een voorraad van jodiumtabletten voor uw inrichting aan te leggen in functie van uw personeel en uw bezoekers.

Als verantwoordelijke voor een collectiviteit (onderneming of instelling) vul je het webformulier in op de website nucleair risisco.

Je ontvangt vervolgens een document waarmee u het nodige aantal tabletten kan afhalen bij een apotheek in onze gemeente.

 

Bewaren jodiumtabletten

De jodiumtabletten moeten correct worden bewaard. Alle richtlijnen vind je op de bijsluiter.

Ze worden periodiek vervangen door de overheid. De overheid zal daartoe de bevolking oproepen via een infobrief en de media. De gemeente ondersteunt deze infocampagne. Jodiumtabletten zijn een geneesmiddel. Neem de tabletten alleen bij een nucleair ongeval waarbij radioactief jodium vrijkomt en ná aanbeveling door de overheid. Luister daarom naar radio of TV.

Meer info

Op de website nucleairrisico.be

 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60