Kindergemeenteraad

Wat

Sinds 2015 heeft Stabroek een kindergemeenteraad die zich inzet voor alle Stabroekse kinderen. In deze kindergemeenteraad zetelen 16 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar uit de vier Stabroekse scholen (De Stappe, Sint-Catharina, De Rekke en Sint-Calasanz). Zo krijgen ook kinderen een stem in de gemeente Stabroek om zo hun wensen en ideeën kenbaar en bespreekbaar te maken.

Wie

Elke school organiseert in het begin van het schooljaar verkiezingen en vaardigt zo vier verkozenen af. Deze verkozenen leggen tijdens de installatievergadering de eed af bij de burgemeester en de schepen van jeugd. Tijdens deze eerste vergadering wordt een kinderburgemeester verkozen. Dit schooljaar is de kinderburgemeester Elise Steurs (6de leerjaar, Sint-Catharina). Na deze vergadering, worden de kindergemeenteraadsleden getrakteerd op een feestelijke receptie.

Wanneer en hoe

De kindergemeenteraad vergadert zes keer per jaar en behandelt tijdens de vergaderingen verschillende thema’s. Dit schooljaar komen er twee thema’s aan bod: de verkeersveiligheid rond Sint-Calasanz en De Rekke en het thema pleegzorg. De kindergemeenteraadsleden brengen over deze thema’s een advies uit. Dit advies gaat naar het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad en wordt volledig geschreven vanuit het standpunt van de kinderen zelf. 

De vergaderingen worden voorgezeten door de kinderburgemeester, onder begeleiding van Liesbeth Bardyn, de schepen van jeugd. De jeugdcentrumcoördinator oefent de functie van secretaris uit.