Kunstgrasveld

Op deze projectpagina zullen we regelmatig info plaatsen over de vorderingen van het project.

Projecttoelichting

Het huidig sportveld van de Hoevense Korfbalclub zal in 2021 omgezet worden naar drie kunstgrasvelden met daarrond een omheining, zodat de sportbeoefening minder afhankelijk wordt van de weersomstandigheden. 

Het gemeentebestuur is hiervoor een samenwerking aangegaan met de korfbalclub, waarbij zij optreden als bouwheer en het gemeentebestuur een subsidie ter beschikking stelt.

Werken?

De planning (onder voorbehoud) van heel het project ziet er als volgt uit : 
•    April 2021 : vellen bomen en verwijderen boomwortels
•    Mei 2021 : aanvang werken kunstgras en aanleg beperkte parking naast de kantine
•    Najaar 2021 : planten nieuwe bomen

Enkel de sportvelden worden omheind. Buiten de nieuwe omheining vallen de speeltuin met trapveldje en een groenzone van een tiental meter rondom het terrein en de buffer tot de achtertuinen. 
De dertigtal bomen die momenteel aan de west- en noordzijde staan worden op advies van de gemeentelijke groendienst  geveld om plaats te maken voor nieuwe laagstammige bomen die beter passen in de omgeving. Hiervoor loopt moment een omgevingsvergunning (kapvergunning). Niet alle bomen verkeren in slechte toestand, maar we hebben gekozen voor een volledige vervanging omdat we op korte termijn geen wortelschade wensen aan de toekomstige kunstgrasvelden of nieuwe parking.  
Naast het kunstgrasveld wordt een kleine parking aangelegd om de parkeerdruk weg te nemen. Deze zal zich situeren op het grasveld naast de korfbalkantine langs de Populierenlaan. Hier wordt een waterdoorlatende materie gebruikt als ondergrond.

Verder informatie kan je steeds opvragen bij de gemeentelijke Sportdienst, tel 03 210 11 75 of mail sportdienst@stabroek.be

Contact

Sportdienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België

Infobord

infobord